O nas

W tworzeniu nieszablonowych usług turystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z powodzeniem czerpiemy z różnych specjalizacji. Poza dostępną ceną, wysoką jakością usług, proponujemy energię zgranego zespołu. Jego atrybutem jest umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów i elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klientów.

Osoby odpowiedzialne za ofertę firmy NUBRA znane są m.in. z zainicjowania i współorganizacji znanych w ostatnich latach imprez: rajdu typu adventure race "JURA SKAŁKA ADVENTURE" oraz "z JURY w GÓRY" - spotkania z eksploratorami bliskich i dalekich zakątków świata, fotografią i filmem górskim. NUBRA skupia także współtwórców koncepcji ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Anna Ślusarczyk

Z zawodu geograf, od czasu do czasu dziennikarz, animator kultury, z zamiłowania – obieżyświat. Wspólnie z przyjaciółmi była na wielu samodzielnie zorganizowanych wyprawach m.in. w Ukraińskie i Rumuńskie Karpaty, góry wulkaniczne Turcji, Pamir, Kaukaz, Himalaje. Posiada państwowe uprawnienia przewodnika turystycznego po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w woj. śląskim i małopolskim (od 2004 roku) oraz uprawnienia przewodnika nordic walking. Ukończyła szereg kursów i szkoleń związanych z pedagogiką, organizacją ruchu turystycznego, pomocą przedmedyczną, kulturoznawstwem i rękodziełem, a także z pozyskiwaniem środków unijnych. Ceni sobie przebywanie wśród ludzi, dla których pasją jest poznawanie świata oraz chęć spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i zarazem odkrywczy – także w kontekście własnych możliwości.


Ewa Affek

Z wykształcenia psycholog, studentka psychologii sportu i slawistyki, pilot wycieczek, instruktor kajakarstwa, organizator spływów kajakowych i raftingowych w Polsce, na Litwie, Ukrainie i w Słowenii, związana m. in. z Akademickim Klubem Turystycznym Oeconomicus przy SGH i Sekcją Psychologii Sportu PTP. W naszym zespole także lingwista – oprócz angielskiego włada językami słowiańskimi: chorwackim, bułgarskim i rosyjskim. Ponadto wspina się, lata na paralotni, uprawia narciarstwo, rafting, podróżuje.


Maciej Florys

Przewodnik tatrzański, międzynarodowy przewodnik górski UIMLA, instruktor rekreacji o specjalności wspinaczka i survival, taternik jaskiniowy i ekiper PZA, instruktor ZHP, pilot wycieczek, świetny organizator. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jego żywiołem są techniki linowe w skałach i jaskiniach. Także woda – jako środowisko nurka, ostatnio w Egipcie. Z zawodu jest geodetą, a więc niezawodnym nawigatorem. Posiada duże doświadczenie nie tylko w eksploracji Tatr, ale także Ałtaju, Dolomitów i ukraińskich Karpat.


Sebastian Kołodziej

W cudownym podziemnym świecie jaskiń porusza się od 20 lat, od 9 lat – jako instruktor taternictwa jaskiniowego PZA. Uczestniczył w wyprawach m.in. na Spitsbergen, w masyw Monte Canin (Włochy), do jaskiń Słowacji, Słowenii, Rumunii oraz w polskie rejony krasowe (Tatry, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura). Wspina się na Jurze i w Tatrach, latem i zimą. Ponadto hobbystycznie trenuje aikido, biega, próbował paralotniarstwa, kanioningu, survivalu, uczestniczył w manewrach ratowniczych. Na co dzień – pedagog resocjalizacji i specjalista psychoterapii uzależnień, świetnie dogaduje się z młodzieżą.


Mieszko Kudzia

Studiuje automatykę i robotykę z językiem wykładowym angielskim na Politechnice Śląskiej. Poza nauką oddaje się swojej największej pasji – ratownictwu wodnemu. Woda to po prostu jego żywioł. Jest ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracującym podczas sezonu letniego na zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, płetwonurkiem (patent organizacji PADI w stopniu OWD) oraz sternikiem motorowodnym. Działa także w Sekcji Psów Ratowniczych dąbrowskiego WOPR – wraz z psem Jagodą startował na III i IV Mistrzostwach Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie, zajmując odpowiednio 6 i 7 miejsce. Ponadto jest jednym z założycieli stowarzyszenia KaJoS, zajmującego się dogo i kynoterapią.


Joachim Przebierała

Spontaniczny śpiewak, ale przede wszystkim alpinista, grotołaz, uczestnik wielu wypraw m.in. na Spitsbergen, w Andy i na Alaskę – pierwszy Polak, który zdobył północny wierzchołek góry McKinley, odkrywca jaskiń w Rumunii. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności parki linowe, wieloletni instruktor harcerski, związany z Harcerskim Klubem Taternickim i Klubem Wysokogórskim w Katowicach. Posiada duże doświadczenie w górach oraz w pracy z dziećmi, młodzieżą i klientami biznesowymi.


Marceli Ślusarczyk

Taternik jaskiniowy, przewodnik jurajski, szef rajdów ekstremalnych na Jurze, inicjator i organizator wielu przedsięwzięć turystycznych i krajoznawczych, a także kulturalnych. Wieloletni instruktor ZHP. Z wykształcenia geograf pedagog. Ucząc w liceum rozpropagował ukraińskie Karpaty wśród młodzieży. Organizator wielu wypraw w góry polskie i ukraińskie oraz m.in. w Pamir, Kaukaz i indyjskie Himalaje. Z zamiłowania fotograf – ma na swoim koncie kilka indywidualnych wystaw, współpracę z kilkoma tytułami prasowymi, reklamowy materiał fotograficzny dla firmy HiMountain (dawniej Alpinus) oraz współredakcję i opracowanie materiału fotograficznego do albumów poświęconych dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu Jury. Pracuje przy projektach z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności Jury i Karpat.