O nas

W tworzeniu usług turystycznych i kwalifikowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czerpiemy z potencjału przyrodniczego i kulturowego tej pięknej krainy. Proponujemy energię zgranego zespołu, którego atrybutem jest umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów i elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klientów. Osoby odpowiedzialne za ofertę firmy NUBRA znane są m.in. z zainicjowania i współorganizacji znanych w minionych latach imprez: rajdu typu adventure race "JURA SKAŁKA ADVENTURE" oraz "z JURY w GÓRY" - spotkania z eksploratorami bliskich i dalekich zakątków świata, fotografią i filmem górskim.

NUBRA skupia także współtwórców koncepcji ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Współpracuje z przyrodnikami, by oferować usługi wzmacniające m.in. ochronę ekosystemów zależnych od rolnictwa. Współpracuje także ze specjalistami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego, by tworzyć projekty pozwalające zachować dobrostan lub promujące dziedzictwo materialne, niematerialne i naturalne.