Strona główna

Turystyka, twórcza aktywność i przyroda - to trzy główne filary działalności firmy NUBRA. Nie wystarcza nam jednak oferowanie usług czy produktów w ściśle określonych przedziałach tematycznych. Z przyjemnością szukamy dla nich wspólnych mianowników. Klientami firmy są m.in. hotele, firmy bezpośrednio szukające organizatorów swoich eventów, inni organizatorzy turystyki, szkoły, organizacje pozarządowe, gospodarstwa rolne, odbiorcy indywidualni. Jura Krakowsko-Częstochowska to nasze ukochane miejsce działań, ale zapraszamy też w niezwykłe miejsca Polski środkowej i południowej.